juni 2014

Harlösadagen

På Sveriges nationaldag den 6 juni arrangerades den årliga Harlösadagen i Harlösa med knallar och utställare…