Pidde P får elever i rörelse

På onsdags fömiddagen den 21:a april arrangerade Lövestad skola en konsert för skolans elever.Drygt en timme fylld med dans och rörelse.På scen stod Pidde P och Riksidrottsförbundets ”Rörelsesatsning i skolan”.

En studie från Centrum för idrottsforskning 2018 visade att många svenska barn rör sig för lite.Bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når upp till den rekommenderade nivån av daglig rörelse visade studien.Riksidrottsförbundet fick därför i uppdrag av regeringen att få fler barn att röra på sig,då föddes projektet  ”Rörelsesatsning i skolan” 2019.

– Vi kan inte se på när våra barn blir allt mer stillasittande. Det är ett samhällsproblem där vi med den kunskap och erfarenhet som Riksidrottsförbundet har är en del av lösningen. Sedan vi fick uppdraget har Riksidrottsförbundet kraftsamlat och ökar närvaron och kontakten med skolorna varje dag och i nuläget med rådande coronakris är idrott och rörelse viktigare än någonsin. Vi vill att rörelseförståelse blir lika självklart som läsförståelse för alla barn, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet i ett pressmeddelande.

I år blir projektet Rörelsesatsning i skolan en del av RFs ordinarie verksamhet. Ett av de nya målen är att år 2025 nått minst hälften av landets grundskolor.

– Skolor som tar del av rörelsesatsningen ser goda effekter av arbetet, bland annat; piggare elever, ökad trivsel bland elever, färre konflikter och lugnare klassrum. Säger Linda Jenvén, samordnare, Rörelsesatsning i skolan, RF-SISU Skåne.

– I Skåne har man redan uppnått det första målet då fler än hälften av alla grundskolorna idag tar del av rörelsesatsningen. Fokus blir därför att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet, samtidigt som vi välkomnar fler skolor som söker sig till satsningen, förklarar Henrik Nilsson, även han samordnare, Rörelsesatsning i skolan, RF-SISU Skåne.

Pidde P, har sedan 2019 turnerat med ”Rörelsesatsning i skolan” tillsammans med Riksidrottsförbundet.Pidde P är ambassadör för projektet och brinner för att inspirera till och skapa mer rörelse bland barn och ungdomar.

Tre extranummer blev det innan skolans elever var nöjda.Eleverna hade inför uppträddandet tränat på låtarna med hjälp av videoklipp.

-Rörelse är bra för hjärtat och så tänker man mer när man suttit ner och sedan rör sig säger eleverna Felix Göransson, Alva Högström, Alice Magnusson och Zelda Städhammar från förskoleklassen som alla tyckte att uppträddandet var bra.

På Lövestad skola har man rastaktiviteter och rörelsepauser.Carina Eriksson som är lärare i förskoleklassen samt fritidspedagogen Britta Bjelkengren utbildades sig till rörelsepedagoger inom projektet Rörelsesatsning i skolan.

-Text och foto: Thomas Persson/nyheter7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *