​Torups bokskog blir naturreservat

Nu har delar av Torups bokskog blivit ett naturreservat. Det innebär att bokskogen får ett långsiktigt skydd men det läggs också stor vikt vid friluftslivet i området.

Det skriver Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande på onsdagen.

Processen att bilda ett statligt naturreservat i Bokskogen i Torup har pågått i omgångar sedan 2005.

– Jag är glad över att ett så värdefullt och viktigt bokskogsområde får ett långsiktigt skydd. Nu kommer det inte att bedrivas något skogsbruk i dessa delar, så de äldre träden av bok och ek kan lämnas kvar som viktiga naturvårdsträd. Vi får också möjlighet att utveckla den unga bokskogen mot ett mer naturskogsliknande tillstånd. Vi vill öka mängden död ved och värdefulla strukturer i skogen, säger Gunilla Davidsson Lundh, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

– Det känns bra att ett så viktigt rekreations- och friluftsområde i den här delen av Skåne får ett långsiktigt skydd, även om Malmö stad har jobbat mycket med att utveckla området sedan kommunen köpte det.

Torup har ett av de största sammanhängande områdena med näringsrik bokskog i södra Skåne. Här har boken varit det dominerande trädslaget sedan 1500-talet. De höga naturvärdena visar sig bland annat i en extrem rikedom av vedskalbaggar. Här finns dessutom mycket fladdermus, elva av 19 svenska fladdermusarter finns i området.

I det nya reservatet har friluftslivet värderats lika högt som naturvärdena. Målet är att både värna naturvärden och att utveckla rekreationsområdet i Torup som ett besöksmål för friluftsliv.

–Torup har varit Malmöbornas populäraste utflyktsmål i nära 200 år, och så hoppas vi det fortsätter även i framtiden. Att en del av området blir reservat ser vi som stor tillgång i Malmös mål att utveckla platsen som en arena för rekreation, friluftsliv och kunskap. Värdefulla naturvärden bevaras samtidigt som de tillgängliggörs för våra besökare, säger Suzanne Simonsson, koordinator på besöksanläggningen Bokskogen, Malmö stad. 

.Malmö stad kommer att förvalta friluftslivet och Länsstyrelsen ansvarar för naturvårdsskötseln.

  • Totala arealen för friluftsområdet Bokskogen är 560 ha.
  • 360 ha utgörs av skog. Naturreservatet utgörs av halva skogsarealen (180 ha). 

-Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Skåne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *