Klart med plan för 60 nya bostäder på Linero

Lägenheter, radhus och ett serviceboende kan nu byggas på Linero, vid Sandbyvägen. Under torsdagen gav byggnadsnämnden klartecken till ett nytt bostadsområde.

Ett nytt område på nordöstra Linero kommer till största delen att bebyggas med bostäder, både radhus och lägenheter. I mitten av planområdet blir det servicebostäder som kommer att drivas av Lunds kommun. Området i sin helhet kommer att bebyggas av Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF).

– Detaljplanen gör det möjligt att bygga fler bostäder på Linero och det blir ett välkommet tillskott. Vi har varit tveksamma till höjden men då det är fråga om antagande har ändå behovet av vårdbostäder vägt tyngre i det här fallet, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande.

Den detaljplan som nu har antagits av byggnadsnämnden tillåter att husen har två våningar mot parkstråket och de villor som finns i sydväst. Tre våningar tillåts mot parken, förskolan och mot Hugins väg. Mot Sandbyvägen blir husen tre-fyra våningar och sammanbyggda för att på så sätt skydda kvarterets gårdar mot buller.

– Den nya planen ger ett tillskott av annan upplåtelseform på nordöstra Linero, vilket bidrar till en bra blandning av bostäder i området, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Kvarteren kommer att få en öppen struktur med grönska mellan husen. Genom området går en mindre kvartersgata och en gång- och cykelbana leder i nord-sydlig riktning och blir öppen för alla. Vid kvartersgatan blir det gemensam bilparkering.

-Pressmeddelande från: Lunds kommun.
-Foto: Visionsbild: Kamikaze Arkitekter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *