Skolbarn utbildas i cykelvett

För tre år sedan startade Sjöbo kommun en kampanj för att få fler Sjöbobor att välja cykeln.Som en del av det arbetet gjorde de besök på skolor under hösten 2016.Skolbesöken fortsatte nu under början av höstterminen 2017.

Tisdagen den 5 september besökte man Vollsjö Skola.På plats där fanns bland annat Sjöbopolisen Per Hansson.

Syftet med skolbesöken är att få alla skolbarn medvetna om säker cykling, enkla regler och hur man sätter på sig cykelhjälmen på rätt sätt.

Fler cykelvägar, och bättre skyltade cykelvägar – gör cyklingen säkrare.

– Under hösten ska vi räkna cyklande och gående, genomföra enkätundersökning och sätta upp vägvisningsskyltar.

Dessutom byggs gång- och cykelväg på Ågatan och Lillgatan och Lilla Norregatan under hösten, för säkrare cykling och säkrare på- och avstigning för eleverna som åker skolbuss.

– Vi vet att det finns många önskningar från medborgarna om just cykelvägar. I TRAST finns prioriterade vägar utpekade. Arbetes gång styrs av den politiska viljan och vår budget, berättar Christel Wohlin, chef på gatukontoret.

Fakta:
Cykelkampanjen är en del av TRAST – trafik för en attraktiv stad, vilket är en trafikstrategi och en trafikplan med åtgärdsförslag för Sjöbo tätort. TRAST ska tydliggöra prioriteringar inom trafiken inför de närmaste 10 åren. Cykelkampanjens syfte är att få fler att välja cykeln istället för bilen.Cykelkampanjen är inne på sitt tredje och sista år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *