Skolelever driver Hälsoråd

I april 2015 blev Bäckbyskolan första grundskolan i landet att starta hälsoråd.Hälsoråd har tidigare funnits på gymnasieskolor men Bäckbyskolan blev första grundskolan i Sverige.

Idag sex år senare finns det hälsoråd över hela Sverige på skolor och mötesplatser.

Hälsoråden fungerar som föreningar för eleverna och godkänns av den ideella organisationen Reacta som går in med startbidrag och aktivitetsbidrag. För pengarna kan eleverna köpa in den utrustning som behövs.Syftet med att starta hälsoråd är att öka det hälsofrämjande arbetet och stoppa psykisk och fysisk ohälsa innan det uppstår.  Arbetet utgår ifrån ett salutogent perspektiv där barn och unga på skolan eller mötesplatsen gör hälsofrämjande aktiviteter för att bibehålla och öka sin hälsa.

På Emanuelskolan i SJöbo finns två hälsoråd.Ett av hälsoråden kallar sig  Trivsel & Hälsa och det andra heter Trygghetsgruppen.

Läs mer som skolans hälsoråd via länkarna nedan:

Trivsel & Hälsa: https://www.reacta.se/halsorad/hinderbana-okade-gemenskap-och-trygghet

Trygghetsgruppen: https://www.reacta.se/halsorad/fest-for-hela-skolan-resulterade-i-okad-trygghet-och-sammanhallning

Delar av skolans yngre hälsoråd.
Delar av skolans äldre hälsoråd.

-Text och foto: Thomas Persson/nyheter7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *