Stor succé för knutpunkt Sjöbo

x7vbpebe7ykkmgsityes

Skånetrafikens satsning på knutpunkt Sjöbo och omgivande landsbygdslinjer har varit helt rätt. Bussen har blivit ett attraktivt alternativ till bilen och på ett år har resandet ökat i genomsnitt 39 procent.

I augusti 2014 inledde Skånetrafiken arbetet med att utveckla Sjöbo som en viktig knutpunkt för regionbusstrafiken i sydöstra Skåne. Ytterligare förbättringar gjordes i tidtabellsbytet i december 2014. Med satsning på fler turer, rakare linjer, bättre kopplingar mellan linjerna och mer regelbundna avgångstider har bussen lockat fler pendlare att ställa bilen.

-Vår satsning på förbättrade bytesmöjligheter i Sjöbo med snabba byten i högtrafik till Malmö, Lund och Ystad har gett tydliga resultat. Vi har linjer som dubblat sitt resande och i genomsnitt har resandet ökat 39 procent, vilket vi är mycket glada för, säger Carina Linderoth trafikutvecklare på Skånetrafiken.

Den största ökningen finns på linje 338 mellan Sjöbo-Lövestad-Tomelilla, som efter att ha fått fler turer ökat 100 procent. En viss överflyttning har skett från linje 337, men linjen har även ökat reellt. De flesta reser från Lövestad och Äsperöd till linjens knutpunkter i Sjöbo och Tomelilla där resenärerna sedan tar sig vidare med buss eller tåg.

Linje 341 Sjöbo-Blentarp-Veberöd fick en rejäl satsning på fler turer och fler bytesmöjligheter vilket lett till att linjen att ökat med 47 procent. Linjen erbjuder numera till exempel 14 dagliga bytesmöjligheter i Sövdeborgskorset, vilket gör det lätt för resenärer att ta sig vidare till och från Ystad.

En 29-procentig ökning finns på linje 340 vilket förklaras av fler avgångar, men även av att de boende i Vollsjö och Fränninge fått en kortare resa till Sjöbo som lockat fler att ta bussen.

Det är Bergkvarabuss AB som på uppdrag av Skånetrafiken kör flera av busslinjerna i sydöstra Skåne. Båda är, i samråd med berörda kommuner, delaktiga i ett samarbete för att på bästa sätt utveckla trafiken så att ännu fler väljer att åka kollektivt.

– Bergkvarabuss AB ansvarar även för lokalt riktad marknadsföring och goda informationsinsatser har gjort att fler fått upp ögonen för att åka kollektivt. Det är positivt och ligger helt i linje med vårt arbete med resor för en hållbar framtid, säger Carina Linderoth.

yulbdxxrxi5nlfhrp5yh

-Pressmeddelande från: Skånetrafiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *