Trafikantvecka i Lund

Mellan den 16 och 22 september deltog ett 40-tal kommuner i kampanjen Trafikantveckansom är en del av det årliga EU-initiativet European Mobility Week, ett initiativ för hållbara resor och transporter.

Lund var en av kommunerna i landet som deltog.Temat i år 2020 var  Låt barnen styra.I år stod skolorna och barns resor till och från skolan i fokus.

Under veckan deltog tunt 1000 elever på Lunds skolor i gå- och cyklautmaningen Hitta vägen. Alla klasser F-6 i Lunds kommun bjöds in till att delta i utmaningen för att främja hållbart resande till och från skolorna.

Jan Annerstedt (FNL), kommunalråd och ordförande tekniska nämnden, hoppas att fler skolor på sikt vill uppmuntra till hållbart resande:

– Barn har spring i benen. Alla skoldagar borde därför börja med en eller annan form av fysisk aktivitet. Två skolor testar nu en annan trafikmiljö, som kanske kan bli förebilder för andra skolor i Lund. Kommunen arbetar samtidigt för att få fler trygga gångstråk och säkrare cykelbanor.

– We are happy to take this opportunity to try something. There is a lot of traffic outside the school and if we had been able to reduce it, many would probably have experienced it a safer traffic environment. Effects on students, such as better concentration in the classroom, are probably not immediately apparent, menar Bert Urbain Georges Orgaer, lärare på ISLK.

– Många av vårdnadshavarna jobbar på annan ort och bilpendlar. Det är praktiskt att lämna barnen på vägen, men det är positivt både för trafikmiljön och hälsan om fler i större utsträckning går eller cyklar med barnen till skolan och förskolan, säger Karin Jansson, rektor på Häckebergaskolan.

Utanför två av kommunens skolor såg trafikmiljön annorlunda ut under veckan.Utanför Häckebergaskolan i Genarp och International school of Lund (ISLK) hade man byggt upp lekplats på vägen.

Nyheter7 besökte de två skolorna.Utanför skolan i Genarp fanns läraren Petra Vensryd samt eleverna Minna och Vilmer.

-Vi har jobbat med cykelns olika delar och vad man måste ha på en cykel och pratat mycket om skolvägen om hur man tar sig till skolan.Eleverna har också fått ritat sin skolväg berättar Petra.

Hur tar ni er till skolan?

-Jag cyklar mest och inlines någon gång berättar Minna.
-Jag cyklar mest också och ibland åker bil säger Vilmer.

-Text och foto: Thomas Persson/nyheter7.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *