Våreld 17-Militärövning i Skåne

Måndagen den 22 maj inleds den militära övningen Våreld 17 i Skåne som äger rum i Revingehed, Björka, Ravlunda, Rinkaby, Norra Åsum, Everöd, Tomelilla, Sjöbo och Hässleholm. Totalt deltar 3 000 soldater från 13 förband.Övningen pågår till den 29 maj.

Syftet med övningen är att låta en stor del av arméns förband att öva tillsammans. Detta för att öka landets förmåga att försvara Sverige och landets intresse.

Skaraborgs regemente (P 4) ansvarar för övningen och planerar den tillsammans med Södra Skånska regementet (P 7). Övriga förband är Norrbottens regemente (I 19), Göta Ingenjörregemente (Ing 2), Ledningsregementet (LedR), Livregementets husarer (K 3), Trängregementet (TrängR), Artilleriregementet (A 9), Försvarsmedicincentrum (FömedC), Livgardet (LG), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), Helikopterflottiljen och Markstridsskolan (MSS).

Läs mer på:
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/vareld-17

Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.