Barn är barn 365 dagar om året

majblomman1

Nu är Majblommans kommunrapport 2015 här, med information om hur barn har det i skolan och på fritiden i Sverige. Rapporten visar att de flesta kommuner saknar ett helhetsgrepp mot ekonomisk utsatthet, men också att det finns goda initiativ. Majblomman lyfter fram de goda exemplen för att få fler att göra rätt.

Majblommans årliga kommunrapport syftar till att kartlägga hur det står till med barns villkor i svenska kommuner. Mot bakgrund av en digital enkät har 253 kommuner och 20 stadsdelar svarat på frågor om barns möjlighet att åka kollektivtrafik och ha fritidsaktiviteter till dolda kostnader i skolan och tillgång till IT.

I kommunrapporten konstateras bland annat att:

– 7 procent av kommunerna jobbar med specifika planer för bekämpning av barnfattigdom

– 47 procent har en policy vad gäller kostnader och insamlingar i skolan.

– 9 procent erbjuder grundskolebarn gratis kollektivtrafik utan begränsningar.

– 86 procent har avgiftsbelagd kulturskola

– 21 procent ger försörjningsstöd till dator och internetabonnemang

Majblommans Riksförbund vill med kommunrapporten både inspirera och pressa på kommuner som inte lever upp till de rättigheter som barn har i vardagen enligt skollagen och socialtjänstlagen, i skenet av Barnkonventionen. Trots att det fortfarande är ovanligt med handlingsplaner mot ekonomisk utsatthet bland barn så ser vi här ett utrymme för förbättring, inom överskådlig tid.

– Kommunrapporten är Majblommans sätt att ta pulsen på hur Sverige klarar att ta hand om och ge barn likvärdiga och goda förutsättningar i livet. Inom några år hoppas vi att betydligt fler kommuner har antagit handlingsplaner mot ekonomisk utsatthet bland barn.

-Pressmeddelande från: Majblommans Riksförbund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *