Bokstart – en bra start för språket

Foto: Susanne Kronholm.

Bristande läsförmåga är ett växande problem i Sverige. Sedan 2014 har Kulturrådet drivit projektet Bokstart där bibliotek och barnhälsovård tar ett gemensamt grepp för att vända trenden. Nu släpps en rapport med resultat från de första tre åren.

Under de senaste decennierna har bristande läsförmåga och läsförståelse lyfts fram som ett växande problem. När PISA (Programme for International Student Assessment) publicerades år 2010 kunde man för första gången uttala sig om en trend i kunskapsförändring när det gällde läsning. En femtedel av de svenska 15-åringarna saknade basfärdigheter i läsning och det slog ned som en bomb i Sverige.

Genom Bokstart har flera olika aktörer tagit ett gemensamt grepp för att vända trenden och främja språk- och läsutvecklingen hos de allra minsta, barn mellan 0 och 3 år.

– Det vi ser efter de här första åren med Bokstart är att samverkan är nyckeln för att kunna nå resultat, vi ska jobba vidare med att skapa ännu bättre förutsättningar för samverkan. Hembesöken har varit ett bra verktyg att nå dem som annars inte kommer till biblioteken. Förankring och organisation är också viktiga framgångsfaktorer, det tar vi med oss i det fortsatta arbetet med Bokstart, säger Maria Telenius, projektledare Bokstart på Kulturrådet.

I projektet sammanförs de yrkesgrupper som står familjerna närmast: bibliotekarier och personal på barnavårdscentraler, för att ge föräldrar ett bra stöd i att stimulera sina barns språkutveckling. 

Biblioteksanställda i Göteborg, Landskrona och Södertälje började utforska hembesök som en metod för att nå fler barn och familjer och året därpå tillkom Jämtland/Härjedalen och Västernorrland för att också ge en bild av förutsättningarna i glesbygd. Med sig hade de bokgåvor, broschyrer med boktips, en föräldraguide och ett informationsblad om barns språkutveckling vid olika åldrar.

Modellen med Bokstart finns sedan tidigare i ett 40-tal länder. Från 2017 har Kulturrådet ett regeringsuppdrag att utvidga Bokstart i hela landet och även koppla satsningen till förskolan. Projekten kommer att fortsätta med hembesök men även utveckla fler metoder för att nå ännu fler barnfamiljer.

-Pressmeddelande från: Kulturrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *