Nya regler för fyrverkerier

I juni i år började nya regler att gälla som förbjuder raketer på pinne.Bakgrunden till detta är att varje år skadas hundra personer så illa av fyrverkerier att de behöver vård.Nu krävs det utbildning och tillstånd från kommunen, något som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, nu går ut och påminner om inför nyår.

– Förändringen är ett led i att minska personskadorna som är kopplade till fyrverkerier, säger Ann-Sofie Eriksson, chef för enheten för farliga ämnen på MSB.

Varje år skadas cirka 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka sjukvård. I de allra flesta fall beror dessa olyckor på att man hanterat fyrverkerierna fel eller oaktsamt.

– Den nya föreskriften är en olycksförebyggande åtgärd då raketer med styrpinne var överrepresenterade i olycksstatistiken, säger Ann-Sofie Eriksson, chef för enheten för farliga ämnen på MSB.

– Allt fler svenskar blir medvetna om riskerna med fyrverkerier och vi ser ett växande stöd för de åtgärder som införs. Förhoppningsvis leder regelförändringarna också till att vi slipper problemen med att fyrverkerier avsiktligt riktas mot människor, säger Åke Persson, kemiingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

För den som tänker skjuta raketer med styrpinne gäller detta:

 • Tillstånd till användning av explosiv vara från polisen.
 • Genomgången B- eller C-utbildning hos en godkänd utbildningsanordnare.
 • Den ändrade bestämmelsen gäller endast raketer med styrpinne. Övriga typer av fyrverkerier berörs inte.

– Utbildningen är omfattande och är inget som riktar sig till den som bara vill fortsätta skjuta raketer på nyårsafton. Det är dock fullt möjligt att gå den som privatperson om man har råd och har ett stort intresse för pyroteknik och fyrverkerier, säger Ann-Sofie Eriksson.

Var får fyrverkerier skjutas?

Det finns inget generellt tillståndskrav för att skjuta fyrverkerier på allmän plats. Däremot kräver ordningslagen att man ska: ”göra en bedömning om användning av fyrverkeri kan innebära risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”. 

Är du osäker rekommenderas att rådgöra med polisen och eventuellt söka tillstånd. Ett sådant tillstånd söks hos polisen på den ort där fyrverkerierna ska fyras av. Kommunen kan besluta om lokala ordningsföreskrifter om de bedömer att det behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av fyrverkerier. Kontakta din kommun för att se vad som gäller där.

Ett säkrare nyår

Det finns sätt att minska riskerna för skador i samband med fyrverkerier. Ett bra sätt som fungerar är att följa de tio råd för ett säkrare fyrverkeri som MSB har tagit fram i samarbete med Brandskyddsföreningen:

 • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 • Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 • Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 • Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
 • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 • Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
 • Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

-AV:nyheter7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *