Örebro Årets MajKommun

majblomman2

I samband med kommunrapporten utser Majblommans Riksförbund än en gång Årets MajKommun. 2015 går barnens inofficiella guldmedalj till Örebro kommun, där man har antagit en föredömlig handlingsplan för halverad barnfattigdomen år 2020.

Örebro kommun har genom ett brett politiskt samförstånd valt att prioritera arbetet för att ge alla barn goda livschanser, oavsett familjesituation. Barnperspektivet betraktas som överordnat på alla relevanta områden inom kommunen, och verktyg för revision finns för att säkra genomslag.

Tack vare detta har Örebro kommun kunnat inleda sitt långsiktiga arbete för alla barns bästa.

I kommunens handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn återfinns strategiska delmål, som bland annat rör sysselsättning, integration, skola, fritid, trygghet och forskning.

Kommunen visar även förståelse för att uthållighet behövs för att visionerna ska komma barnen till godo i vardagen.

Majblommans Riksförbund vill med utmärkelsen Årets MajKommun inspirera alla de kommuner som ännu inte lever upp till de rättigheter som barn har i vardagen.

Vi är glada åt att kunna sätta ljus på det ambitiösa arbete som Örebro kommun genomför just nu. Den tvärpolitiska enigheten är en bra utgångspunkt, och det är bra att målen kopplas till relevant forskning om barn. I våra intervjuer med representanter för kommunen kan vi också se att det finns en välbehövlig ödmjukhet. Det behövs för att göra om alla kloka ord till faktiska förbättringar i barns vardag, säger Lena Holm – Majblommans generalsekreterare.

– Pressmeddelande från: Majblommans Riksförbund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *