SKOLELEVER SPRANG IHOP 5,9 MILJONER KRONOR TILL BARNHJÄRNFONDEN

Under en vecka i maj sprang över 108 486 barn Team Rynkeby – God Morgon Skolloppet till förmån för Barnhjärnfonden och hjärnforskningen. Det var sjätte året i rad som loppet genomfördes och i år deltog fler än 395 skolor runt om i Sverige. Totalt samlade eleverna in 5.9 miljoner kronor.

Team Rynkeby – God Morgon Skolloppet är ett motions- och välgörenhetslopp, där skolelever från hela Norden springer till förmån för barn med allvarliga sjukdomar. I Sverige går alla insamlade pengar till Barnhjärnfonden.

Under de sex år som Team Rynkeby – God Morgon Skolloppet har arrangerats i Sverige, har skoleleverna totalt samlat in närmare 30 miljoner kronor till Barncancerfonden och Barnhjärnfonden.


Rekorddonation till Barnhjärnfonden
Intresset för loppet har ökat rejält sedan starten för sex år sedan. Flera av skolorna väljer dessutom att delta flera år i rad, som en årlig aktivitet i skolplaneringen. Det är barnen själva som står för insamlingen och till vårens lopp uppgick insamlingsresultatet till 5 916 965 kronor. Men det är inte insamlingstotalen som är den största framgången i loppet menar Paul Chronqvist Svensson, Country Manager för Team Rynkeby – God Morgon i Sverige.

Med ny rekorddonation till Barnhjärnfonden kommer vi att kunna lyfta den livsviktig forskning ännu mer och skapa mer kunskap om barnhjärnan. Paul Chronqvist Svensson, Country Manager för Team Rynkeby – God Morgon i Sverige ser initiativet som särskilt viktig under rådande omständigheter. 


– Vi har lyckats på ett helt fantastiskt sätt även i år, särskilt med tanke på rådande situation i världen. Att lyckas lämna över en ny rekorddonation till Barnhjärnfonden är stort, med tanke på hur svårt läge vi befinner oss i till följd av covid-19. Många barn har spenderat mycket tid i avskildhet med psykisk ohälsa som följd. Vi tog ett aktivt beslut att genomföra arrangemanget trots svåra tider, just för att lyfta frågor om barnhjärnan, ångest, oro, depression, funktionsnedsättningar och andra allvarliga hjärnsjukdomar i klassrummen. Det är så viktigt att inte glömma bort de tusentals barn som lider av hjärnans ohälsa, som i många fall mår ännu sämre under rådande världsläge, säger han och fortsätter;

– Jag är så stolt över alla fantastiska deltagare, barn och föräldrar som gemensamt har bidragit till att det nu står klart att vi har samlat in nästan 6 miljoner. Det är fruktansvärt att den vanligaste dödsorsaken bland barn idag är självmord. Inget barn ska behöva känna att döden är sista vägen ut. De här pengarna kommer att göra stor nytta för Barnhjärnfondens fortsatta arbete, säger Paul Chronqvist Svensson avslutningsvis.

Om Team Rynkeby – God Morgon Skolloppet: Team Rynkeby
• Skolloppet är ett motions- och välgörenhetslopp, där skolelever från hela Norden springer till förmån för barn med allvarliga sjukdomar. I Sverige går alla insamlade pengar direkt till Barnhjärnfonden och den livsviktiga forskningen om barnhjärnan.

• Loppet, som arrangeras av Team Rynkeby Fonden, bygger på idéen om att eleverna ska göra någonting gott för sig själva, samtidigt som de gör något gott för någon annan.

• Innan loppet har eleverna möjlighet att teckna mikrosponsoravtal med familj, vänner och lokala företag, som uppmanas skänka ett mindre belopp per varv eller kilometer som den enskilda eleven springer i samband med Team Rynkeby – God Morgon Skolloppet.

• Under de sex år som Team Rynkeby – God Morgon Skolloppet har arrangerats i Sverige, har skoleleverna totalt samlat in över 31 miljoner kronor.

-Pressmeddelande från Team Rynkeby – God Morgon

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *