Bamse och Kalle Anka & C:o vill öka kunskapen om dyslexi

Bamse och Kalle Anka & C:o vill öka kunskapen om dyslexi

27 september 2023 0 av admin

Dyslexi kan vara en tuff prövning för vem som helst, men kanske framför allt för barn och unga i skolan. För att främja förståelse, läsglädje och acceptens av olikheter, släpps nu två temanummer av Kalle Anka & C:o och Bamse. Tidningarna belyser dyslexi på ett lättillgängligt sätt och kompletteras av specialutformat skolmaterial.

Forskning* visar att tecknade serier kan vara ett både effektivt och lustfyllt verktyg för barn som har dyslexi eller andra former av läs- och skrivsvårigheter.

– Serier bryter ner texten i färre ord i pratbubblor, vilket kan förenkla för läsaren. Samtidigt underlättar bilderna förståelsen av berättelsen och karaktärerna, vilket kan öka motivationen för dem som har svårt med läsning, förklarar Charlotta Borelius, chefredaktör på Bamsetidningen.

I Bamse nr 15 kan man läsa om Pigga-Kott som har dyslexi. Samtidigt har hon en utomordentlig fantasi och älskar att hitta på berättelser. Men hur ska hon kunna skriva ned dem när det är så svårt att skriva? I tidningen finns det även en faktasida om dyslexi.

Kalle Anka & C:o nr 39 tar upp dyslexitemat genom berättelser som ”Vad var meningen?” och ”En lärorik erfarenhet”, där självaste Joakim von Anka plötsligt upplever läs- och talsvårigheter och Knattarna rycker ut till undsättning. Det finns även faktasidor om dyslexi samt en intervju med YouTube-profilen Hampus Hedström, som berättar för läsarna om sina personliga erfarenheter av dyslexi.

– Med hjälp av spännande och roliga berättelser, och älskade figurer som Kalle Anka och Bamse, går det att förklara komplicerade ämnen på ett sätt som barn kan relatera till och förstå. Genom att möta barnen på deras nivå, kan vi skapa en mer lättsam och naturlig ingång i ämnet, säger Anna Bergström, redaktionell projektledare för Kalle Anka & C:o.

Bamse- och Kalle Anka-tidningarna släpps i butik den 21/9 respektive 26/9 och finns även att läsa och lyssna på digitalt via bland annat magasinappen Flipp och digitala skol- och bibliotekstjänster som till exempel Polylino.

Läromaterial för skolor

De två tidningarna kompletteras av ett specialanpassat undervisningsmaterial för årskurs F till 3 (Bamse) och 4-6 (Kalle Anka). Materialet, skapat av pedagogerna Linda Sikström och Jenny E Karlsson, är framtaget med syfte att främja läs- och skrivutveckling samt diskussion kring dyslexi och inkludering i skolmiljö. Det finns för gratis nedladdning på www.serieriundervisningen.se. Där kan skolor och bibliotek även beställa klassuppsättningar av de aktuella tidningarna till specialpris.

I samarbete med Prinsparets Stiftelse och Dyslexiförbundet

Tidnings- och skolmaterialet har utvecklats i samarbete med och granskats av Dyslexiförbundet och Prinsparets Stiftelse, samt dyslexiexperten Lisa Marx.

– Att kunna läsa och skriva är inte bara en grundsten i vår demokrati, utan det är också nyckeln till fantasins värld och möjligheten att skapa egna inre bilder. Genom att öka förståelsen för dyslexi kan vi skapa en mer inkluderande och stödjande miljö där alla barn känner att de har en plats, inte minst i skolan. Jag välkomnar varmt det initiativ som Kalle Anka- och Bamse-redaktionerna har tagit för att belysa detta viktiga ämne, säger Lisa Marx.

Kalle Anka- och Bamsetidningarna och det tillhörande skolmaterialet släpps lagom till Dyslexiveckan, den 2 till 8 oktober. Här kan du läsa mer om vad som händer under veckan runt om i landet: https://dyslexi.org/forbundet/dyslexiveckan-2023/dyslexiveckans-evenemang

-Pressmeddelande/nyhet från: Story House Egmont